Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Velkommen til Step In Dansestudio

Påmelding til Høsten 2024 er åpnet - også for nye elever.

Du logger deg inn med epostadressen du er registrert med i våre system.

 

  

Vennligst les dette før nettpåmelding.  

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen.  

E-posten du registrerer bør være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding, skulle du ikke motta denne på din mail adresse, sjekk spam-innboksen eller ta kontakt fortløpende.

Påmeldingen betales direkte via Vipps eller Visa eller Mastercard.

Step In Dansestudio - Org.nr.990 451 486

All påmelding er bindende.

Ved avmelding gjelder priser oppgitt på våre nettsider, og etter 4. kursuke blir man belastet full kursavgift.

All avmelding må skje skriftlig til kontakt@stepindansestudio.no. Manglende oppmøte regnes ikke som avmelding.

Ved færre enn 6 påmeldte på klasse forbeholder vi oss retten til å avlyse klassen. Påmeldte vil da få beskjed i god tid, og tilbud om annen klasse.

Koreografi utlært ved Step In Dansestudio kan ikke brukes i annen sammenheng, uten pedagogens tillatelse! Koreografi er åndsverk på lik linje med musikk/film.

Manglende undervsining grunnet plutselig sykdom, streik, lockout eller Force Majore utløser ingen refusjon. Skolen kan avlyse timer ved plutselig sykdom der vikar ikke er mulig. Sett i lys av situasjonen rundt Covid-19 opplyser vi om at påmelding til kurs er på kundens eget ansvar. Vi plikter å følge myndighetenes smitteverntiltak, og blir skolen igjen pålagt å stenge på kort varsel, utløser det ikke refusjon av kursavgift. Avlyses kurs før kursstart refunderes beløpet om ønsket. Vi forbeholder oss retten til å kutte ned undervisningens lengde om smittevernet må trappes opp.

Alle forplikter seg til å bidra til opprettholdelse av smittevern.

All trening i våre studio er på kundens eget ansvar.

 

BETALINGS SIKKERHET

Dintero er vår partner ved kort og Vipps behandling. Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.

 

- Alle betalinger skjer med Bank-ID
- Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  
- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2

 

Norsk Lov

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.

Force majeure

Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og Step In Dansestudio er fritatt for alt ansvar.

Tvister

Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

VÅR KONTAKTINFORMASJON 

Step In Dansestudio 55981466

kontakt@stepindansestudio.no

Steinkjellergaten 3

 

 

 

Lukk